Reactie GeenStijl op PvdA verkiezingsprogramma

GeenStijl heeft subliem gereageerd op het verkiezingsprogramma van de PvdA. Ik ben het in beginsel eens met het feit dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten in een maatschappij moeten dragen. Kortom, de mensen die meer verdienen (en hier altijd knetter hard voor gewerkt hebben) moeten ook meer bijdragen aan de maatschappij. Maar, waar ik absoluut geen voorstander van ben is een extra belastingschaal invoeren om “de rijken” maar meer te belasten. Lees de reactie maar eens. Een fan van geenstijl zal ik nooit worden, maar dit is een goed stuk tekst.

Iedereen telt mee bij de PvdA, zeggen ze dan, maar als je wat verstand hebt en jezelf een goede maatschappelijke positie weet te verwerven (op basis van inkomen in dit geval) dan wordt je daar wel even extra voor aangepakt. En dan wordt gemakshalve maar even vergeten hoeveel geld je sowieso al in de staatskas brengt.

(klik even op meer lezen… Zie je de reactie)

Bron: http://nu.pvda.nl/berichten/2010/04/Concept-verkiezingsprogramma.html#disqus_thread
Kent u het verhaal van de tien vrienden die iedere zondagavond samen een
borrel nuttigen in hun plaatselijke kroeg? Al vele jaren lang, om actuele
zaken te bespreken, verhalen van vroeger op te halen maar bovenal omdat het
gewoon vrienden zijn…

De gezamenlijke rekening bedraagt steevast EUR 100,-. Eigenlijk EUR 10,- per
persoon dus. Maar niet iedereen in de groep verdient evenveel. Daarom
besloten de vrienden al lang geleden de rekening naar rato van hun inkomen
te betalen. Het totale bedrag wordt dan ook steevast als volgt
bijeengebracht:

Persoon 1: EUR 0,00
Persoon 2: EUR 0,00
Persoon 3: EUR 1,00
Persoon 4: EUR 3,00
Persoon 5: EUR 4,00
Persoon 6: EUR 7,00
Persoon 7: EUR 10,00
Persoon 8: EUR 13,00
Persoon 9: EUR 17,00
Persoon 10: EUR 45,00

TOTAAL: EUR 100,00

Korting

Op een van de zondagavonden komt de uitbater van de kroeg even bij de mannen
aan tafel. En hij heeft goed nieuws. Omdat ze al vele jaren vaste gasten
zijn, heeft hij besloten voortaan een korting te gaan geven. In plaats van
de gebruikelijke EUR 100,- hoeft de vriendengroep voortaan nog maar EUR 80,-
af te rekenen. Een leuke korting van EUR 20,- dus.

Maar de vrienden weten eigenlijk niet goed hoe ze de korting moeten
verdelen. Eerst is het plan de EUR 20,- gelijk te verdelen. Iedereen kan dan
dus EUR 2,- minder gaan betalen. Maar dit leidt tot een wat vreemde
situatie. Persoon 1, 2 en 3 zouden dan namelijk betaald worden voor het
drinken van borrels. Een nieuw plan moet worden bedacht…

In het plan waar later die avond toe besloten wordt komt de verhouding van
de korting exact overneem met de verhouding van betalen. Persoon 3 gaat nu
bijvoorbeeld EUR 0,80 betalen. Eerder betaalde hij met EUR 1,- precies 1%
van het totaalbedrag. Nu krijgt hij dan ook 1% van de korting (1% van EUR
20,- dus). Dit maakt dat hij tegenwoordig EUR 1,- minus EUR 0,20 betaalt,
ofwel EUR 0,80. De nieuwe bedragen die voor elke persoon vanaf nu gelden
zijn:

Persoon 1: EUR 0,00
Persoon 2: EUR 0,00
Persoon 3: EUR 0,80 (korting: EUR 0,20)
Persoon 4: EUR 2,40 (korting: EUR 0,60)
Persoon 5: EUR 3,20 (korting: EUR 0,80)
Persoon 6: EUR 5,60 (korting: EUR 1,40)
Persoon 7: EUR 8,00 (korting: EUR 2,00)
Persoon 8: EUR 10,40 (korting: EUR 2,60)
Persoon 9: EUR 13,60 (korting: EUR 3,40)
Persoon 10: EUR 36,00 (korting: EUR 9,00)

TOTAAL: EUR 80,00 (totale korting: EUR 20,00)

En iedereen gaat later die avond tevreden naar huis: de vrienden die eerder
niets betaalden hoeven ook nu niet voor hun drank te betalen; alle anderen
betalen stuk-voor-stuk minder dan zij eerder gewend waren.

De volgende zondag

Een week later blijkt toch niet iedereen tevreden met de verdeling. De derde
stelt: “Waarom krijg ik maar EUR 0,20 van de korting terwijl die rijke maar
liefst EUR 9,- korting krijgt?” En ook persoon 4, 5 en 6 vinden het allemaal
niet eerlijk: “De rijke zit ons gewoon uit te buiten!” En een ander: “Als we
gewoon eerlijk hadden mogen stemmen zouden we toch ook zeker nooit tot deze
verdeling gekomen zijn?”

Om de verhoudingen goed te houden geeft de rijke aan de rekening vanavond in
het geheel te betalen. En met al het geklaag is het vervolgens snel gedaan.

Maar tot verbazing van de anderen is de rijke er de volgende zondagavond
niet meer. En aan het einde van de avond blijkt dat ze met dezelfde inleg
als twee weken terug maar amper de helft van de totale rekening kunnen
voldoen…

Geen toeval

Bovenstaande bedragen zijn niet bij toeval gekozen. Deze zijn exact
overeenkomstig de bedragen die iedere Nederlander met een belastbaar inkomen
– en dat is lang niet iedereen – per deciel betaalt.

Zoals u kunt zien leveren de 30% belastingplichtigen in de eerste drie
decielen slechts 1% van de geïnde inkomstenbelastingen op. Pas vanaf het
zesde deciel worden de bedragen enigszins substantieel. En ook wordt
duidelijk dat de 30% personen met de hoogste inkomens maar liefst 75% van de
totale inkomstenbelasting voor hun rekening nemen.

De moraal van dit verhaal is niet dat we met de rijkste Nederlanders veel
medelijden moeten hebben. Maar wel dat we de in aantallen bezien kleine
groep echt innovatieve en productieve ondernemers in ons land – die
persoonlijk bereid zijn allerlei ondernemersrisico’s te lopen – eigenlijk
juist zouden moeten koesteren. Niet alleen betalen ze een zeer substantieel
deel van alle belastingen, ook nemen ze nog eens een niet te onderschatten
rol op zich daar waar het gaat om de creatie van werkgelegenheid en
economische groei.

Maak de meest creatieve en beste ondernemers in ons land het leven zuur,
bespot en verjaag hen en vele zaken die nu nog door en voor velen
vanzelfsprekend worden geacht zullen ‘opeens’ volstrekt onbetaalbaar
blijken. De Brit Winston Churchill, een van de bekendste staatslieden van de
vorige eeuw, verwoordde het als volgt:

“Sommigen beschouwen de ondernemer als een boze wolf die zo vlug mogelijk
gedood moet worden. De meesten beschouwen de bedrijven als koeien die
voortdurend gemolken moeten worden. Slechts enkelen beschouwen de
ondernemingen als wat ze echt zijn: de paarden die de kar moeten trekken.”
Bron:http://nu.pvda.nl/berichten/2010/04/Concept-verkiezingsprogramma.html#disqus_thread

One thought on “Reactie GeenStijl op PvdA verkiezingsprogramma

  1. Mooi inzicht. Ik vraag me wel af: Zijn de aantallen belastingbetalers gelijk verdeeld over de decielen? Oftewel, zitten er evenveel belastingbetalers in elk deciel? Want alleen dan klopt de aanname dat 30% van de belastingbetalers 70% van de belastinginkomsten betalen.

Reacties zijn rijkdom!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: